Mutyzm wybiórczy – dylematy diagnostyczne. Terapia dziecka wg autorskiego Programu Level Up ©

11-12.05.2024 | Zielona Góra, ul. Wiśniowa 12, Vorto Centrum

800zł | 2 dni

13-14.01.2024 | Zielona Góra, dokładny adres podamy bliżej terminu szkolenia

1250zł | 2 dni

2-3.12.2023 | Zielona Góra, ul. Wiśniowa 12

1200zł | 2 dni

28-29.10.2023 | Zielona Góra, ul. Wiśniowa 12

800zł | 16 godzin dydaktycznych​

Przedstawiony zostanie sposób pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, lekkim oraz w normie intelektualnej np. z osobami z autyzmem, z zespołem Downa, afazją motoryczną, dziecięcą apraksją mowy, itp..

26.04.2023 (środa) | Zielona Góra, ul. Wiśniowa 12

550zł | 8 godzin dydaktycznych​

Uczestnicy poznają normę oddychania fizjologicznego w wymiarze miofunkcji, mechaniki i biochemii, konsekwencje zaburzeń toru oddychania, metody terapeutyczne oraz będą mieli możliwość praktycznego poznania i ćwiczenia własnych umiejętności oddechowych.

19.11.2022 | Zielona Góra, ul. Wiśniowa 12

640zł | 10 godzin dydaktycznych​

W czasie zajęć omawiana zostanie specyfika dziecięcej apraksji mowy oraz przedstawione zostaną zasady pracy i praktyczne strategie prowadzenia terapii w oparciu o zasady motorycznego uczenia artykulacji.

22-23.20.2022 | Zielona Góra, ul. Wiśniowa 12

800zł | 16 godzin dydaktycznych​

7-8.01.2023 | Zielona Góra, ul. Wiśniowa 12

800zł | 8 godzin dydaktycznych

Szkolenie skierowane jest do logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów z uwzględnieniem specyfiki pracy z osobami z dziecięca apraksją mowy, ORM, afazja motoryczną.

22.02.2023 (środa) | Zielona Góra, ul. Wiśniowa 12

550zł | 8 godzin dydaktycznych