AAC - tworzenie i wprowadzanie indywidualnego narzędzia do komunikacji 
(szkolenie dla terapeutów i rodziców )

Termin: 26.04.2023 (środa)
Miejsce: Zielona Góra
Czas trwania: 8h dydaktycznych
Cena: 550 zł

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli wspomagających oraz rodziców pracujących z osobami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN)
Praktyczne wykorzystanie wiedzy w oparciu o analizy przypadków oraz ćwiczenia.
Przedstawiony zostanie sposób pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, lekkim oraz w normie intelektualnej np. z osobami z autyzmem, z zespołem Downa, afazją motoryczną, dziecięcą apraksją mowy, itp..

Program szkolenia:
1. Typy znaków – gesty i symbole oraz najpopularniejsze bazy symboli.
2. Wybrane zagadnienia dotyczące diagnozy i oceny dynamicznej komunikowania się osób z CCN.
3. Wspomagana Stymulacja Języka (Aided Language Stimulation) w praktyce.
4. Technologia niska czy wysoka? Kryteria wyboru.
5. Zasady dotyczące doboru i organizacji słownictwa w indywidualnym narzędziu do komunikacji.
6. Kreowanie motywacji do komunikowania się – praktyczne przykłady.
Program autorski podlega ochronie.
Informacje dodatkowe:
W koszty wliczone są: materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, ukończenia warsztatów oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.
Zgłoszenie należy przesyłać na adres vortocentrum@gmail.com wpisując: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, zawód, e-mail oraz numer telefonu.
Po przesłaniu zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora informacji organizacyjnych oraz regulaminu szkolenia należy uiścić opłatę w wysokości 550 zł w ciągu 5 dni roboczych na podane konto, co jest gwarancją uczestnictwa w szkoleniu.

Prowadząca:
Ewa Grzelak: logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, glottodydaktyk, szkoleniowiec MÓWika, wykładowca akademicki. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mówienia i języka. W praktyce logopedycznej łączy stosowanie
AAC z równoczesnym wspomaganiem mówienia w oparciu o zasady motorycznego uczenia się.
Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą.Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoją stronę internetową oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów. Prywatnie mama trzynastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i dziecięcą apraksją mowy, użytkownika AAC.

Dane do przelewu:
dane odbiorcy: Aleksandra Piechowska
nr konta MBank: 16 1140 2004 0000 3002 7451 7059
tytuł przelewu: AAC oraz imię i nazwisko uczestnika

Zapraszam do kontaktu
tel. 600 39 72 27
e-mail vortocentrum@gmail.com
W przypadku płatności przez placówki oświatowe lub inne podmioty finansujące i późniejszą realizację płatności, proszę wcześniejszy kontakt