Terapia logopedyczna małego dziecka (od 2 do 5 roku życia) w przypadku ORM, afazji dziecięcej, ASD - praktyczne rozwiązania

Podstawowe informacje:
Termin: 19.05.2023 (piątek)
Koszt: 460 zł
Miejsce: Zielona Góra, ul. Wiśniowa 12, Vorto Centrum
Czas trwania: 14:30 – 20:30
 
Szkolenie przeznaczone dla logopedów pracujących z małymi dziećmi z różnymi zaburzeniami języka i komunikacji.
Podczas szkolenia zostaną przedstawione rozwiązania i ćwiczenia dotyczące pracy z dziećmi z uwzględnieniem aspektu motorycznego, słuchowego, pamięciowego.
Szkolenie zawiera przede wszystkim praktyczne spojrzenie na terapię.

Prowadząca: 
Joanna Pałasz– logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej, pedagog. Specjalizuje się w terapii małych dzieci z zaburzeniami komunikacji i rozwoju języka, diagnosta dzieci z ASD. Pasjonatka pracy Małym Dzieckiem z trudnościami w komunikacji
z wykorzystaniem zabawy. Wieloletni wykładowca akademicki (AM Wrocław, UP Kraków, ,APS Warszawa) Współinicjatorka ogólnopolskiej akcji logopedów „272 – Dwa słowa na dwa lata to o dwieście słów za mało”. Bierze czynny udział jako prelegentka w konferencjach dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dzieli się wiedzą podczas szkoleń dla specjalistów, studentów i rodziców.
 
Informacje dodatkowe:
W koszty wliczone są materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.
 
Zgłoszenie należy przesyłać na adres vortocentrum@gmail.com wpisując: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, zawód, e-mail oraz numer telefonu.
 
Po przesłaniu zgłoszenia oraz potwierdzeniu przez organizatora dostępności miejsca, należy uiścić zaliczkę w wysokości 200 zł w ciągu 5 dni roboczych na podane konto, co jest gwarancją uczestnictwa w szkoleniu.
Pozostałą kwotę 260zł należy wpłacić do 11 maja 2023 roku.
Dane do przelewu:
dane odbiorcy: Aleksandra Piechowska
nr konta MBank: 16 1140 2004 0000 3002 7451 7059
tytuł przelewu: Pałasz oraz imię i nazwisko uczestnika
 
Zapraszam do kontaktu,
Aleksandra Piechowska
tel. 600 39 72 27
e-mail vortocentrum@gmail.com