Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie

Podstawowe informacje:
Termin: 28-29.10.2023
Koszt: 800 zł
Miejsce: Zielona Góra, ul. Wiśniowa 12, Vorto Centrum
Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych
Dzień 1 10:00 – 17:00
Dzień 2 9:00 – 16:00

Program szkolenia:

1. Rozwój motoryczny jamy ustnej
2. Ankyloglossia:
– definicje i klasyfikacja medyczna
– metody badawcze w różnych grupach wiekowych
– kompensacje wynikające z ankyloglossii
– wpływ ankyloglossii na zakres ruchu oraz elastyczność warg, języka oraz żuchwy (w tym funkcji stawów żuchwowo-skroniowych)
– ankyloglossia a funkcje pokarmowe (jak i gotowość do przyjmowania pokarmów), wymowa
– standardy postępowania w przypadku ankyloglossii – postępowanie przed wykonaniem zabiegu, jak i po korekcie wędzidełka języka, wargi górnej/dolnej
3. Analiza czaszkowo-twarzowa. Okluzja. Parafunkcje
4. Pozycja spoczynkowa warg, języka, żuchwy, prawidłowy tor oddechowy, połykanie normatywne = WIELKA PIĄTKA
5. Postawa ciała a wady zgryzu, wady wymowy
6. Wieloczynnikowa koncepcja diagnozowania. Współpraca zespołu medycznego i terapeutycznego w przypadku zaburzeń motorycznych jamy ustnej
7. Terapia:
– reedukacja nerwowo-mięśniowa
– mioterapia

Program autorski podlega ochronie.

Prowadzący:
Ewelina Mendala-Kwoczek – Dyplomowany logopeda medialny, specjalista terapii logopedycznej, trener emisji i rehabilitacji głosu, oddechu, pedagog, terapeuta manualny i traktu orofacjalnego, terapeuta ręki, wykładowca akademicki, członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, autorka warsztatów „SOS GŁOS”, „Z KULTURĄ JĘZYKA NA TY!”, „Zaburzenia kompleksu ustno-twarzowego – holistyczna terapia w zespole logopedyczno-ortodontyczno-fizjoterapeutycznym” oraz książki „Konfrontacje literackie i językowe”, jak i wielu innych artykułów związanych z dziedzinami językoznawstwa i pedagogiki. Prelegentka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, jak i organizatorka kilku z nich.

Prywatnie miłośniczka języka polskiego, ciekawych i zagadkowych książek w szczególności kryminałów, kajakarstwa i uśmiechu, a co najważniejsze – mama Antka i Szymona.

Jestem tą logopedką, która poszukuje, drąży i fascynuje się językiem (w każdej jego postaci) oraz dźwiękiem (w całej jego okazałości). Jednakże najważniejszy jest dla mnie Człowiek, który do mnie przychodzi ze swoją historią i nawiązuje relację.
Pracuję w fantastycznym Zespole, w miejscu, które tworzę – Sztuce Mówienia. Współpracuję ściśle z terapeutami z rożnych dziedzin, m.in. z fizjoterapeutami, ortodontami, laryngologami, chirurgami szczękowymi, ortopedami. Nieustannie pogłębiam wiedzę w zakresie układu ruchowego narządu żucia, w szczególności terapii miofunkcyjnej, zależności połączeń w ciele i zaburzeń o szerokim podłożu.
Drugi mój świat, to świat artystyczny i fascynacja dźwiękiem, jego tworzeniem, emocją, którą ze sobą niesie. Głos to emocje, które mówią nam o tym, jacy jesteśmy. Wiedzę naukową dotyczącą fizjologii głosu łączę ściśle z pracą nad świadomością ciała oraz rozwijaniem uważności.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całościowym podejściem wykonania diagnozy logopedycznej, nabycie umiejętności oraz wiedzy w zakresie oceny warunków anatomicznych i motorycznych jamy ustnej. Szkolenie ma charakter edukacyjno-praktyczny, z zastosowaniem własnego protokołu badania, nagrań, przykładów diagnoz i opisów medycznych.

Informacje dodatkowe:
W koszty wliczone są materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.
Zgłoszenie należy przesyłać na adres vortocentrum@gmail.com wpisując: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, zawód, e-mail oraz numer telefonu.
Po przesłaniu zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora informacji organizacyjnych, należy uiścić zaliczkę w wysokości 200 zł w ciągu 5 dni roboczych na podane konto, co jest gwarancją uczestnictwa w szkoleniu.
Pozostałą kwotę 600zł należy wpłacić do 26 września 2023 roku.

Dane do przelewu:
dane odbiorcy: Aleksandra Piechowska
nr konta MBank: 16 1140 2004 0000 3002 7451 7059
tytuł przelewu: szkolenie 28-29.10.2023 oraz imię i nazwisko uczestnika

Zapraszam do kontaktu
Aleksandra Piechowska
tel. 600 39 72 27
e-mail: vortocentrum@gmail.com