Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia​

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów pracujących z osobami z dziecięca apraksją mowy, ORM, afazja motoryczną i rozwojową itp. W czasie zajęć omawiana zostanie specyfika dziecięcej apraksji mowy oraz przedstawione zostaną zasady pracy i praktyczne strategie prowadzenia terapii w oparciu o zasady motorycznego uczenia artykulacji.

Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia

Podstawowe informacje
termin: 7-8.01.2023
koszt: 800 zł
miejsce: Zielona Góra, ul. Wiśniowa 12
czas trwania: 16 godz. dydaktycznych

Prowadzący
Ewa Grzelak – logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, glottodydaktyk, szkoleniowiec MÓWika, wykładowca akademicki. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce logopedycznej bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksja, afazją motoryczną z praktycznym wykorzystaniem metody PROMPT oraz wsparciu środowiska dziecka w tym zakresie.

Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą.Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoje stronę internetową www.apraksja.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów. Prywatnie mama trzynastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i apraksją mowy, użytkownika AAC.

Program szkolenia

Dzień 1.

1. Dziecięca apraksja mowy (Childhood Apraxia of Speech) – cechy charakterystyczne i kryteria diagnostyczne
2. Dziecięca apraksja mowy a apraksja oralna i dyspraksja
3. Dziecięca apraksja mowy u osób z autyzmem
4. Zasady prowadzenia terapii apraksji, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg. zasad motorycznego uczenia
5. Zasady doboru słownictwa w terapii – wzorce sylabowe i funkcjonalny dobór słownictwa
6. Zasady planowania terapii mowy artykułowanej u osób stosujących AAC
7. Terapia wg zasad motorycznego uczenia artykulacji w oparciu o zabawę i zabawki

Dzień 2.

1. Przegląd głosek polskich w ujęciu motorycznym
2. Typy podpowiedzi : gesty artykulacyjne, gesty ruchowo-dotykowe, uczenie na łańcuchu od przodu/od końca itp.
3. Zasady stosowania i wycofywania podpowiedzi w oparciu o model DTTC ( Dynamic Temporal and Tactile Cueing)
4. Stosowanie uproszczeń i przybliżeń słownych
5. Praktyczne strategie i pomoce terapeutyczne wspierające terapię wg zasad motorycznego uczenia się
6. Zasady współpracy z rodziną osoby objętej terapia wg zasad motorycznego uczenia się

Szkolenie trwa 16h dydaktycznych 

Dzień 1 09:00-16:30 

Dzień 2 09:00-15:30

Program autorski podlega ochronie. 

Informacje dodatkowe

W koszty wliczone są: materiały szoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, ukończenia warsztatów oraz poczęstunek podczas przerw kawowych. 

Zgłoszenie należy przesyłać na adres vortocentrum@gmail.com wpisując: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, zawód, e-mail oraz numer telefonu. 

Po przesłaniu zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora informacji organizacyjnych oraz regulaminu szkolenia należy uiścić opłatę w wysokości 800 zł w ciągu 5 dni roboczych na podane konto, co jest gwarancją uczestnictwa w szkoleniu.
W przypadku chęci otrzymania faktury, przed dokonaniem płatności należy podać NIP.

Dane do przelewu

  • dane odbiorcy: Aleksandra Piechowska
  • nr konta MBank: 16 1140 2004 0000 3002 7451 7059
  • tytuł przelewu: Apraksja oraz imię i nazwisko uczestnika 

Zapraszam do kontaktu

Proszę o przesłanie danych do faktury najpóźniej w dniu szkolenia, te dostarczone będą do 7 dni od daty zakończenia szkolenia. 

W przypadku płatności przez placówki oświatowe lub inne podmioty finansujące i późniejszą realizację płatności, proszę o kontakt przed szkoleniem.