Warsztaty wywoływania głosek w ujęciu motorycznym

Termin: 22.02.2023 (środa)
Miejsce: Zielona Góra
Czas trwania: 8h dydaktycznych
Cena: 550 zł

W programie szkolenia:
1. Wywoływania głosek w oparciu o ich cechy motoryczne – praca żuchwy, warg i języka
2. Rola gradacji pracy żuchwy podczas wywoływania samogłosek
3. Nauka dobierania otoczenia fonetycznego głosek wspomagającego ich wywołanie i utrwalanie
4. Praktyczne ćwiczenia wywoływania głosek.
Szkolenie skierowane jest do logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów z uwzględnieniem specyfiki pracy z osobami z dziecięca apraksją mowy, ORM, afazja motoryczną.
Program autorski podlega ochronie.

Informacje dodatkowe:
W koszty wliczone są: materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, ukończenia warsztatów oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.
Zgłoszenie należy przesyłać na adres vortocentrum@gmail.com wpisując: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, zawód, e-mail oraz numer telefonu.
Po przesłaniu zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora informacji organizacyjnych oraz regulaminu szkolenia należy uiścić opłatę w wysokości 550 zł w ciągu 5 dni roboczych na podane konto, co jest gwarancją uczestnictwa w szkoleniu.

Prowadząca:
Ewa Grzelak: logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, glottodydaktyk, szkoleniowiec MÓWika, wykładowca akademicki. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mówienia i języka. W praktyce logopedycznej łączy stosowanie
AAC z równoczesnym wspomaganiem mówienia w oparciu o zasady motorycznego uczenia się.
Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą.Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoją stronę internetową oraz spotkania, prelekcje i
szkolenia dla rodziców i specjalistów. Prywatnie mama trzynastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i dziecięcą apraksją mowy, użytkownika AAC.

Dane do przelewu:
dane odbiorcy: Aleksandra Piechowska
nr konta MBank: 16 1140 2004 0000 3002 7451 7059
tytuł przelewu: Głoski oraz imię i nazwisko uczestnika

Zapraszam do kontaktu
tel. 600 39 72 27
e-mail vortocentrum@gmail.com

W przypadku płatności przez placówki oświatowe lub inne podmioty finansujące i późniejszą realizację płatności, proszę wcześniejszy kontakt.