Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia - Ewa Grzelak

Podstawowe informacje:
termin: 7-8.01.2023
koszt: 800 zł
miejsce: Zielona Góra, ul. Wiśniowa 12
czas trwania: 16 godz. dydaktycznych

Program szkolenia:
Dzień 1 9:00 – 16:30
1. Dziecięca apraksja mowy (Childhood Apraxia of Speech) – cechy charakterystyczne i kryteria diagnostyczne
2. Dziecięca apraksja mowy a apraksja oralna i dyspraksja
3. Dziecięca apraksja mowy u osób z autyzmem
4. Zasady prowadzenia terapii apraksji, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg. zasad motorycznego uczenia
5. Zasady doboru słownictwa w terapii – wzorce sylabowe i funkcjonalny dobór słownictwa
6. Zasady planowania terapii mowy artykułowanej u osób stosujących AAC
7. Terapia wg zasad motorycznego uczenia artykulacji w oparciu o zabawę i zabawki
Dzień 2 9:00 – 15:30
1. Przegląd głosek polskich w ujęciu motorycznym
2. Typy podpowiedzi : gesty artykulacyjne, gesty ruchowo-dotykowe, uczenie na łańcuchu od przodu/od końca itp.
3. Zasady stosowania i wycofywania podpowiedzi w oparciu o model DTTC ( Dynamic Temporal and Tactile Cueing)
4. Stosowanie uproszczeń i przybliżeń słownych
5. Praktyczne strategie i pomoce terapeutyczne wspierające terapię wg zasad motorycznego uczenia się
6. Zasady współpracy z rodziną osoby objętej terapia wg zasad motorycznego uczenia się
Program autorski podlega ochronie.
Informacje dodatkowe:
W koszty wliczone są: materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, ukończenia warsztatów oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.

Zgłoszenie należy przesyłać na adres vortocentrum@gmail.com wpisując: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, zawód, e-mail oraz numer telefonu.
Po przesłaniu zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora informacji organizacyjnych oraz regulaminu szkolenia należy uiścić opłatę w wysokości 800 zł w ciągu 5 dni roboczych na podane konto, co jest gwarancją uczestnictwa w szkoleniu.
Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów pracujących z osobami z dziecięca apraksją mowy, ORM, afazja motoryczną i rozwojową itp. W czasie zajęć omawiana zostanie specyfika dziecięcej apraksji mowy oraz przedstawione zostaną zasady pracy i praktyczne strategie prowadzenia terapii w oparciu o zasady motorycznego uczenia artykulacji.


Prowadząca:
Ewa Grzelak: logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, glottodydaktyk, szkoleniowiec MÓWika, wykładowca akademicki. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mówienia i języka. W praktyce logopedycznej łączy stosowanie AAC z równoczesnym wspomaganiem mówienia w oparciu o zasady motorycznego uczenia się.
Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą.Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoją stronę internetową oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów. Prywatnie mama trzynastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i dziecięcą apraksją mowy, użytkownika AAC

Dane do przelewu:
dane odbiorcy: Aleksandra Piechowska
nr konta MBank: 16 1140 2004 0000 3002 7451 7059
tytuł przelewu: Apraksja oraz imię i nazwisko uczestnika

Zapraszam do kontaktu
tel. 600 39 72 27
e-mail: vortocentrum@gmail.com