Mutyzm wybiórczy – dylematy diagnostyczne. Terapia dziecka wg autorskiego Programu Level Up ©

Podstawowe informacje:
termin: 11-12.05.2024
koszt: 800 zł
miejsce: Zielona Góra, ul. Wiśniowa 12
czas trwania: 16 godz. dydaktycznych

Dzień 1 09:00 – 17:15
Dzień 2 09:00 – 14:00

Program szkolenia:
1. Etiologia.
2. Kryteria rozpoznawania mutyzmu wybiórczego.
3. Dylematy diagnostyczne – różnicowanie mutyzmu wybiórczego z innymi zaburzeniami.
4. Rodzaje mutyzmu wybiórczego.
5. Wywiad z rodzicami.
6. Postępowanie z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym.
7. Przykłady metod terapii.
8. Terapia dziecka z MW wg autorskiego Programu Level Up ©
9. Bogata dokumentacja video z własnej praktyki terapeutycznej.


Prowadząca:
mgr Aneta Kiepiela-Koperek – logopeda, neurologopeda, pedagog. Od 2005 r pracuje jako logopeda a od 2013 r. prowadzi głównie terapię dzieci z mutyzmem wybiórczym. Autorka artykułów nt mutyzmu wybiórczego min. w Forum Logopedy, współautorka artykułu w Logopedii PTL, współautorka książki na temat mutyzmu wybiórczego „Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej”. Od kilku lat współpracuje z prof. zw. dr hab. Zbigniewem Tarkowskim. Jej studium przypadku przedstawiono w najnowszej książce Profesora wydanej w USA „Shyness Logophobia Mutism. Diagnosis and Therapy.”.

Informacje dodatkowe:
W koszty wliczone są materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.
Zgłoszenie należy przesyłać na adres vortocentrum@gmail.com wpisując: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, zawód, e-mail oraz numer telefonu.
Po przesłaniu zgłoszenia oraz potwierdzeniu przez organizatora dostępności miejsca, należy uiścić zaliczkę w wysokości 200 zł w ciągu 5 dni roboczych na podane konto, co jest gwarancją uczestnictwa w szkoleniu.
Pozostałą kwotę 600zł należy wpłacić do 26 kwietnia 2024 roku.

Dane do przelewu:
dane odbiorcy: SILVERSUN Aleksandra Piechowska
nr konta MBank: 38 1140 2004 0000 3502 7936 5739
tytuł przelewu: MUTYZM oraz imię i nazwisko uczestnika

Zapraszam do kontaktu
tel. 600 39 72 27
e-mail: vortocentrum@gmail.com