Miofunkcja: diagnoza i stymulacja u noworodków i niemowląt

Podstawowe informacje:
termin: 30-31.08.2024
koszt: 1400 zł
miejsce: Zielona Góra, ul. Wiśniowa 12
czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
1. Miofunkcja a mioterapia
2. Cele oddziaływań mioterapeutycznych
3. Anatomia: praktyczne wykorzystanie mięśni oralnych
4. Fizjologia obszaru oralnego – połykanie
5. Oddychanie: norma i patologia
6. Znaczenie wywiadu dla diagnozy dziecka z zaburzeniami miofunkcji
7. Diagnoza oralnych warunków anatomicznych dziecka w praktyce
8. Zasady i protokół postępowania
9. Dobór oddziaływań mioterapeutycznych: momenty strategiczne
10. Terapia dysfunkcji oddychania
11. Praca z dzieckiem ze skróceniami wędzidełek jamy ustnej
12. Poszukiwanie rozwiązań: praca z pacjentem, analiza przypadku


Mira Rządzka
– doktor nauk o zdrowiu, neurologopedka, mioterapeutka. Specjalizuje się we: wczesnych oddziaływaniach neurologopedycznych u noworodków i niemowląt z zaburzeniami oralnymi, zaburzeniach dysfagicznych u dzieci i dorosłych, zaburzeniach rozwoju komunikacji u dzieci z ASD czy z zaburzeniami genetycznymi, zaburzeniach funkcji układu oralnego. Terapeutka Manualnej Terapii Krtani wg L. Mathieson, Manualnej Terapii Dysfagii, Metody ETTHNO w podejściu Esther de Ru, trenerka Shantala Special Care, międzynarodowa instruktorka Metody Butejki, terapeutka karmienia, Terapeutka Ortodoncji Funkcjonalnej MFS. Wieloletni wykładowca akademicki przedmiotów neurologopedycznych. Autorka wielu specjalistycznych publikacji dla logopedów, m.in. w podręcznikach akademickich, recenzentka licznych pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych oraz pomocy logopedycznych. Autorka książki Odruchy oralne u noworodków i niemowląt. Wczesna diagnoza i stymulacja” (najpopularniejszej publikacji Oficyny Wydawniczej „Impuls” w 2019 i 2020 r.), koncepcji mioterapeutycznego wspomagania rozwoju funkcji oralnych u noworodków i niemowląt oraz przygotowania pacjenta do zabiegu frenulotomii i opieki pozabiegowej (Projekt FRENULOTOMIA. Wsparcie dziecka, wsparcie rodzica), współautorka książki Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci. Współzałożycielka Polskiego Związku Logopedów oraz inicjatorka akcji społecznej logopedów Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych (DBDL), właścicielka Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Zielonej Górze.
 
Informacje dodatkowe:
W koszty wliczone są materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.
Zgłoszenie należy przesyłać na adres vortocentrum@gmail.com wpisując: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, zawód, dane do faktury oraz numer telefonu.
Po przesłaniu zgłoszenia oraz potwierdzeniu przez organizatora dostępności miejsca, należy uiścić zaliczkę w wysokości 400 zł w ciągu 5 dni roboczych na podane konto, co jest gwarancją uczestnictwa w szkoleniu.
Pozostałą kwotę 1000zł należy wpłacić do 15 sierpnia 2024 roku.

Dane do przelewu:
dane odbiorcy: SILVERSUN Aleksandra Piechowska
nr konta MBank: 38 1140 2004 0000 3502 7936 5739
tytuł przelewu: MIOFUNKCJA oraz imię i nazwisko uczestnika
Zapraszam do kontaktu,
Aleksandra Piechowska
tel. 600 39 72 27
e-mail vortocentrum@gmail.com