II STOPIEŃ szkolenia "Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia"

Podstawowe informacje:
termin: 15 października 2023
koszt: 400 zł
miejsce: Zielona Góra, ul. Wiśniowa 12
czas trwania: 6 godz. 30 min

Program szkolenia:

1. Diagnoza, planowanie terapii, opinia logopedyczna, dobór słownictwa – ćwiczenia/studium przypadku.
2. Protokół DTTC – aktualizacja informacji i ćwiczenie w parach.
3. Rola prozodii w terapii dziecięcej apraksji mowy -jak to zrobić praktycznie i zabawowo?
4. Dziecięca apraksja mowy u dziecka dwujęzycznego/wielojęzycznego – ogólne założenia prowadzenia terapii.
5. Słowo i co dalej? Opis kształtowania się systemu językowego i praktyczne zabawowe strategie rozwoju języka u dziecka z dziecięcą apraksją mowy/afazją motoryczną.

Informacje dodatkowe:
W koszty wliczone są: materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, ukończenia warsztatów oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.

Zgłoszenie należy przesyłać na adres vortocentrum@gmail.com wpisując: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, zawód, e-mail oraz numer telefonu.
Po przesłaniu zgłoszenia oraz potwierdzeniu przez organizatora dostępności miejsca, do 11 października 2023 należy uiścić opłatę za szkolenie na podane konto, co jest gwarancją uczestnictwa w szkoleniu.Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów którzy ukończyli dwudniowe stacjonarne szkolenie szkolenie „Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej wg zasad motorycznego uczenia” i ma charakter praktyczny, rozwija treści istotne w terapii dziecka z dziecięcą apraksją mowy, afazją motoryczna lub ORM.

Prowadząca:
Ewa Grzelak: logopeda, terapeuta AAC, glottodydaktyk, wykładowca, mentor. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce logopedycznej bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksja, afazją motoryczną. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoje stronę internetową www.apraksja.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów. Prywatnie mama czternastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i dziecięcą apraksją mowy, użytkownika AAC.

Dane do przelewu:
dane odbiorcy: Aleksandra Piechowska
nr konta MBank: 16 1140 2004 0000 3002 7451 7059
tytuł przelewu: Apraksja 2 oraz imię i nazwisko uczestnika

Zapraszam do kontaktu
tel. 600 39 72 27
e-mail: vortocentrum@gmail.com