Terapia indywidualna
Terapia logopedyczna / neurologopedyczna 100zł
80zł
45min
30min
Terapia czaszkowo-krzyżowa 150zł 40-60min
Terapia metodą MNRI 140zł 45-50min
Terapia ręki 100zł
115zł
45min
60min
Terapia pedagogiczna 95zł
125zł
45min
60min
Terapia trudności w czytaniu i pisaniu 95zł
125zł
45min
60min
Konsultacje (pierwsze zajęcia):
Konsultacja z neurologopedą / logopedą 200zł 60-90min
Konsultacja z pedagogiem / pedagogiem specjalnym 150zł 45-60min
Diagnoza terapii ręki 180zł 45-60min
Masaż Shantala 400zł 3 spotkania
Elektrostymulacja
Zabieg: jeden element 30zł
Zabieg: dwa elementy 45zł
Zabieg: trzy elementy 60zł
Zabieg: seria 5 zabiegów; 1 element 130zł
Zabieg: seria 5 zabiegów; 2 elementy 200zł
Zabieg: seria 5 zabiegów; 3 elementy 270zł
Zabieg: seria 10 zabiegów; 1 element 270zł
Zabieg: seria 10 zabiegów; 2 elementy 370zł
Zabieg: seria 10 zabiegów; 3 elementy 520zł
Zajęcia grupowe
Scenoplastyka dla dzieci 50zł 1 zajęcia
„Gimnastyka buzi i języka” dla dzieci 1-3 lat 45zł 30min
Diagnoza funkcjonalna (wraz z pisemną opinią):
 • wywiad oraz analiza dokumentacji medycznej, psychologiczno – pedagogicznej;
 • ocena sprawności aparatu artykulacyjnego;
 • badanie/ ocena słuchu fonemowego;
 • obserwacja gotowości komunikacyjnej dziecka;
 • badanie umiejętności komunikacyjnych i językowych dziecka;
 • omówienie wyników diagnozy z Rodzicami, zaprogramowanie terapii i przekazanie pisemnej opinii.
 • 450zł 2 spotkania
  (2x60-90 minut)
  Opinie specjalistyczne:
  Wydanie pisemnej opinii po wizycie
  W umówionym terminie po wizycie
  80zł
  Regulatory MFS:
  Regulator MFS 200zł 1 element